Voorwaarden

Lesreglement Maximus Tennis

 • Indien u lessen wilt volgen dient u online uw lessen te bestellen
 • Onder 1 uur les wordt 10 minuten inspelen en 50 minuten les verstaan
 • Als u lessen wilt nemen dient u lid te zijn van de betreffende vereniging
 • Maximus Tennis heeft het recht om tijdens de (school)vakanties inhaallessen te verzorgen die zijn uitgevallen door welke reden dan ook.
 • De betaling kan naar keuze per IDEAL of door middel van automatische incasso (in termijnen) gedaan worden. 
 • Bij alle lessenreeksen worden de eerste 2 lessen die door weersomstandigheden vervallen, niet ingehaald. Als er 3 of meer lessen vervallen, dan worden die wel ingehaald.
 • Indien een les door regen of door welke omstandigheden dan ook vervalt, hebben cursisten geen recht op de baan om vrij te spelen.
 • Gebruik van de tennishal: indien de mogelijkheid er is om naar binnen uit te wijken voor de tennislessen dan zullen we dat zeker doen (geen regenles dus), hiervoor zijn wij echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de banen van het tenniscentrum. Indien er geen optie is om van de hal gebruik te maken gaat dus de regel van de regenlessen in werking (neem dus altijd voor de zekerheid binnenschoenen mee).
 • Zonder tegenbericht gaan de lessen altijd door (bij twijfel informeer bij uw trainer).
 • Gemiste lessen (door ziekte of wat dan ook) kunnen niet worden ingehaald. Indien de trainer niet kan lesgeven, zal de les doorschuiven óf er wordt voor vervanging gezorgd óf wordt de les ingehaald op een samen te bepalen moment.
 • Restitutie van een deel van het lesgeld zal alleen plaats vinden indien er echt geen inhaalmogelijkheid bij de trainer is.
 • Bij afwezigheid van de trainer bestaat de mogelijkheid dat hij/zij wordt vervangen door een andere trainer.
 • Privélessen worden, indien 24 uur van tevoren afgemeld bij de trainer, maximaal 2x per cursus ingehaald.
 • De trainer is uw eerste aanspreekpunt, bespreek vragen over de inhoud van de lessen/trainingen met hem/haar. Indien u met vragen blijft zitten, neem dan contact op via info@maximustennis.nl.
 • Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd, er zal dus ook geen restitutie plaats vinden.
 • De indeling van de lessen zal worden doorgemaild (ongeveer 1 week voor aanvang van de lesperiode).
 • De indeling naar niveau, samenstelling en toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de leraren van Maximus Tennis.
 • Het is niet altijd mogelijk om de groepen aan te vullen tot de aangevraagde groepsgrootte. En dus stellen wij een groep samen op basis van de ingeschreven cursisten. Mocht deze incompleet zijn, dan gaan wij met de cursisten van de betreffende groep in overleg voor een alternatief en ligt de keuze bij de cursist. Bij te weinig cursisten voor de opgegeven groepsgrootte is het inkorten van het aantal lesweken in principe de eerste optie.
 • De directie van Maximus Tennis is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging van goederen van cursisten, blessures van cursisten of persoonlijke ongevallen.
 • In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer.
 • Maximus Tennis probeert haar website met de grootste zorg samen te stellen. Ondanks dat we de informatie zo actueel mogelijk willen houden, kunnen er geen rechten aan de website of verwijzingen hiernaar worden ontleend.
 • Aanmelden voor tennislessen houdt in dat er akkoord wordt gegaan met het lesreglement en de financiële verplichtingen.